آدرس   اصفهان ، میدان لاله ، خیابان زینبیه جنوبی ، روبروی پارک لاله ، مجتمع فاطمیه اصفهان                      تلفن: 14-34703011-031

آدرس و شماره تلفن های مراکز

 آدرس مجموعه فاطمیه و شماره تماس های مستقیم (به همراه داخلی) مراکز مختلف

آدرس: اصفهان - میدان لاله - خیابان زینبیه جنوبی - روبروی پارک لاله - مجتمع فاطمیـــه اصفهان  (کد پستی: 8149994355)

سامنه پیامک فاطمیـــه :5000299188

 

031-34703011-14 (مرکز تلفن به همراه پیش شماره اصفهان)

                                 نام بخش شماره تلفن مستقیم داخلی مربوطه پست الکترونیک مستقیم
ریاست محترم هیئت مدیره حضرت آیت الله حاج شیخ جعفر آزادمنش دام ظله العالی 34704082 220 -
مدیر عامل حاج سید محمد علوی 34703015 400  
حسابداری و امور مالی 34703015 401  
آزمایشگاه 34702027 403  
فیزیوتراپی 34704028 210  
 داروخانه 34703021 215  
دندانپزشکی 34701365 411  

انجمن مددکاری

34704083 219

 

  کتابخانه ، امور فرهنگی، روابط عمومی                  

34702397

34704081

217

218

 

 

کاربران آنلاین

هم اکنون 0 کاربر آنلاین هستند.