آدرس   اصفهان ، میدان لاله ، خیابان زینبیه جنوبی ، روبروی پارک لاله ، موسسه خیریه مجتمع فاطمیه اصفهان                     تلفن: 14-34703011-031

عید قربان مبارک باد

1398/05/20 - 12:27 -- manager

بیا و سرببردل را که روزعیدقربان است

بیا که زود می میرد دلی که دردش هجرانست

چه غوغایی به پاکردی به دل با برق چشمانت

زاه آتشین تو جهانی غرق طوفانست....

عیدقربان هرسال تکرار می شود تا قربانی کنیم آنچه مارا ازاو دور کرده است.

امام زمان چشم انتظارقربانی نفس های سرکش ماست. قربانی کردن در منا مقدمه رسیدن به غدیراست.باید قلب ها راآماده ی پذیرش امامت و ولایت کرد وتنها قلبی که قربانی اش در روز عید قربان پذیرفته شده این موهبت بزرگ را می پذیرد. اکنون، ابراهیمی و اسماعیلت را به قربانگاه آورده‌ای. اسماعیل توکیست؟ چیست؟ مقامت؟ آبرویت؟ شغلت؟ پولت؟ خانه‌ات؟ باغت؟ اتومبیلت؟ خانواده‌ات؟ علمت؟ درجه‌ات؟ هنرت؟ روحانیتت؟ لباست؟ نامت؟ نشانت؟ جانت؟ جوانیت؟ زیبایی‌ات؟ و .... من چه می‌دانم؟ این را باید خود بدانی و خدایت. من فقط می‌توانم نشانی‌هایش را به تو بدهم، آنچه تو را در راه ایمان ضعیف می‌کند، آنچه تو را در راه مسئولیت به تردید می‌افکند، آنچه دلبستگی‌اش نمی‌گذارد تا پیام حق را بشنوی و حقیقت را اعتراف کنی، آنچه تو را به توجیه و تاویل‌های مصلحت‌جویانه و... به فرار می‌کشاند و عشق به او کور و کرت می‌کند و بالاخره آنچه برای از دست ندادنش، همه دستاوردهای ابراهیم وارت را از دست می‌دهی، او اسماعیل تو است! اسماعیل تو ممکن است یک شخص باشد یا یک شیئی، یا حالت، یا یک وضع، و یا حتی یک نقطه ضعف! تو خود آن را هر که هست و هر چه هست باید به منا آوری و برای قربانی انتخاب کنی.

هرکه فهمید که تنهاترین عاشق خداست شتاب کرد تا عاشق‌ترین معشوق باشد...هیچ عشقی بالاتر از عشق به خدا نیست...

این را ابراهیم ثابت کرد...ابراهیم سر اسماعیل را نبرید....ابراهیم دل از اسماعیل برید...از هر چه غیر خدا دل برید...

و اسماعیل گفت پدر سر را ببر ...برای خدا دل را ببر...اسماعیل جانش را از فرمان خدا بالاتر یافت...

چون اسماعیل هم عاشق خدا بود...جانش را برای عشقش در دستان پدرش گذاشت...این است عشق خالص

و بنده مخلص خدا ابراهیم خلیل الله... و اسماعیل (ع)

از آنچه نمی‌توانیم بگذریم آن اسماعیل ماست...

یک نفر منتظراست امسال عید قربان چه چیزی را به قربانگاه می آوری....بیا و سرببردل را...

 

 

 

 

 

کاربران آنلاین

هم اکنون 0 کاربر آنلاین هستند.