آدرس   اصفهان ، میدان لاله ، خیابان زینبیه جنوبی ، روبروی پارک لاله ، موسسه خیریه مجتمع فاطمیه اصفهان                     تلفن: 14-34703011-031

25 آبان ماه  ولادت حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله (53 سال قبل از هجرت)  و روز اخلاق و مهرورزي - ولادت حضرت امام جعفر صادق عليه السلام مؤسس مذهب جعفري(83 ه  ق)

1398/08/23 - 14:38 -- manager

                                                                     

 

ولادت حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله (53 سال قبل از هجرت) و روز اخلاق و مهرورزي
حضرت محمد (صلي ا...عليه وآله وسلم)، فرزند عبدالله بن  عبدالمطلب در مکه به دنيا آمد .پدرش عبدالله پيش از ولادتش در گذشته بود .او شش سال بيشتر نداشت که مادرش آمنه را نيز از دست داد .تا هشت سالگي تحت سرپرستي جدش عبدالمطلب بود وپس از مر گ جدش در خانه عمويش ابوطالب زندگي کرد. 
بيست وپنج  سال داشت که با حضرت خديجه ازدواج کرد .محمد(صلي ا...عليه وآله وسلم) در ميان مردم مکه  به امانتداري و صداقت مشور گشت تا آنجا که همه او را " محمد امين" مي خواندند . پاکي و درستکاري و پرهيز از بت پرستي او را کاملاًً ازديگران متفاوت ساخته بود .
آن حضرت در چهل سالگي به پيامبري برانگيخته شدو دعوتش تا سه سال مخفيانه بود و اقوام نزديک خود را دعوت مي کرد ولي بعداز آن دعوت خود را علني کردند و وپيام خداپرستي و پرهيز از شرک را به گوش  همه ي مردم رساندند. 
درهمين زمان بود که دشمنان پيامبر ،مخالفت با اورا آغز کردند وبه آزار آن حضرت پرداختند . پيامبر در مدت سيزده سال در مکه باهمه آزارها وشکنجه ها ي مشرکان مقاومت کرد و از طرفداري دين هر گز عقب نشيني نکرد .
داستان 
پيامبر بچه هارا دوست داشت و نسبت به آنها بسيار مهربان بود و هرگاه فرصتي بدست مي آورد با آنها بازي مي کرد .روزعيدي بود ،مردم اجتماع بزرگي تشکيل داده بودند کودکان دورميدان بازي مي کردند . لباس هاي نو برتن کرده بودند وهمهم جا صداي خنده شنيده مي شد .در اين هنگام چشم همربان پيامبر (صلي ا...عليه وآله وسلم) بر کودکي افتاد که لباس کهنه وپاره اي پوشيده بود و زير دخت نخلي با قيافه اي غمگين ايستاده بود .همين که چشم پيامبر بر او افتاد فهميد که کودکي يتيم است .پيغمبر(صلي ا...عليه وآله وسلم) به طرف آن کودک  رفت وبا لبخند شيريني فرمود : امروز من مي خواهم پدر شما باشم .سپس کودک را در آغوش گرفت و نوازش کرد تا اين که کودک خوشحال شد ولبخندي زد و همراه پيامبر  (صلي ا...عليه وآله وسلم) واردميدان عمومي جشن شد .(1)


1.داستانهايي از زندگي پيغمبر ما /ص 124

سخنان گهربار از حضرت رسول (صلي ا...عليه وآله وسلم):

 بهترين شما کساني هسند که قرآن را آموخته وبه ديگران تعليم دهند (2)
هرکس آبروي مومني را حفظ  کند ،حتما بهشت بر او واجب مي شود .(3) 
 

ولادت حضرت امام جعفر صادق عليه السلام مؤسس مذهب جعفري(83 ه  ق)
جعفر بن محمد بن علي بن حسين عليهم السلام، (مدينه 83ق، مدينه 148ق) معروف به امام صادق، امام ششم شيعيان، که 34سال امامت کرد. کنيه اش ابوعبدالله است و جعفريه به او منسوب اند. امام صادق(ع)در 65سالگي درگذشت و در قبرستان بقيع در کنار پدرش، امام باقر(ع) و دو امام ديگر دفن شد. 
امام جعفر صادق(عليه السلام) درترويج احکام دين و نشر قانونهاي قرآن و روشنگري مردم آزادي بيشتري داشتند .شاگردان امام صادق (عليه السلام) که در رشته هاي گوناگون علوم، در خدمت ايشان درس مي خواندند و تربيت مي شدند،  به چهار هزار نفر مي رسيدند . آنان کتابهاي گرانبهايي نوشتند و با تلاش و مبارزه خود، دين اسلام را گسترش دادند. آن حضرت حقايق قرآن و دين اسلام و نشانه هاي مسلمانان و شيعيان حقيقي را بيان نمودند. به همين جهت است که مذهب شيعه را مذهب جعفري نيز مي گويند. در تاريخ زندگي امام آمده است که ايشان انساني مهربان و دوست داشتني بودند. حضرت در علم و دانايي، صبر و اخلاق نيکو و همچنين تحمل و بردباري در تنگناها و مشکلات زندگي، بي نظير بودند. لباسهاي ايشان هميشه تميز و پاکيزه بود و مسواکشان را که از چوب مخصوصي بود، لحظه اي از خود جدا نمي کردند. حضرت با همه مقام علمي و روحاني هيچ گاه اجازه نمي دادند کارهاي  شخصي شان را ديگران انجام دهند. ايشان مانند مردم با دستهاي مبارک خود به کشاورزي و کار مشغول مي شدندودرگرماي سوزان مدينه، درباغ و مزرعه کارمي کردندو عرق مي ريختند تا از دسترنج خود امرار معاش کنند. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاربران آنلاین

هم اکنون 0 کاربر آنلاین هستند.

گزارشات تصویری